Kontakta oss
maila oss vetja, vi ser med glädje fram emot att ta del av dina tankar och synpunkter

Kontakta oss

Information om GDPR, se längst ner på denna sida

Skicka oss ett meddelande

Norrlands Motorpark AB

Postadress:
Mejselvägen 14

853 50 Sundsvall

Org.nr. 559111-1181

0611-50 50 08

E-post

Allmän förfrågan, bokningsfrågor

info@mittsverigebanan.nu

Bantekniska samt bilrelaterade frågor

pererik.axehult@mittsverigebanan.nu

MC-relaterade frågor

mattias.norlen@mittsverigebanan.nu

Press

pererik.axehult@mittsverigebanan.nu    

Marknadsföring

goran.sorgren@mittsverigebanan.nu 

Administration, ekonomi och personuppgiftsansvarig

pererik.norback@mittsverigebanan.nu

GDPR

Vi behöver i vissa sammanhang spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och e-post. Syftet med en sådan behandling är att kunna besvara dina frågor.

Du kommer själv att lämna uppgifterna vid när du skickar oss ett meddelande. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas 12 månader. Dina personuppgifter lämnas inte ut till någon tredje part om du inte vill att vi skall göra det och uttryckligen godkänner det. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut om vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är Per-Erik Norbäck. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@mittsverigebanan.nu. Du når personuppgiftsansvarig på telefon 08-55924859. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.