Online-tjänster
för hyresgäster på Mittsverigebanan

Online-rapportering

Hyresgästen är ansvarig för - och skall rapportera in - bullermätning och miljöansvarig samt i förekommande fall även miljöavvikelser och publikantal. 

För- och slutbesiktningsprotokollen fylls i och rapporteras in av Mittsverigebanans representant om inte annat överenskommits.