Avtal & Villkor
Här finner du det finstilta...

Bokningsvillkor och Hyresavtal för Mittsverigebanan

Nedan ett axplock av villkoren för bokning, för kompletta villkor se Hyresavtal 181 inklusive bilagor samt RPSFS FAP 512-1 och Lag om motortävlingsförsäkring  (ligger med som bilagor i Hyresavtal 181), klicka på knapparna här nedan. För att se Mittsverigebanans beviljade tillstånd som ligger till grund för vilken verksamhet som får utövas på banan,  klicka här


Nya rutiner för sophantering, flaggor/brandsläckare och bullermätning från 2018-06-25, ladda ner här


 • Bokning av anläggningen kan ske för heldag 07:00-17:00, halvdag 07:00-12:00 / 12:00-17:00 och/eller kväll 17:00-22:00.
 • Körtider på banan är vid heldag 08:00-17:00, halvdag 8:00-12:00 / 13:00-17:00 och för kväll 18:00-22:00. Bokar man heldag plus kväll är körtid 8:00-22:00.
 • Samtliga priser är inklusive moms (6 % på hyra av bana & lokaler, 25 % på övrigt)
 • I hyran ges tillgång till el, rinnande vatten, signalflaggor samt brandsläckare (eventuell fyllning efter användande betalas av Hyresgästen).
 • Hyresgästen är ansvarig för alla tillstånd, godkännanden, säkerhetsfunktioner etc. nödvändiga för genomförande av aktuellt evenemang i enlighet med Hyresavtal 181,  RPSFS FAP 512-1 samt Lag om motortävlingsförsäkring finns på plats.
 • Hyresvärden, eller part utsedd av Hyresvärden förbehåller sig rätten till försäljning av läsk, godis, korv, hamburgare etc. Om Hyresvärden vill bedriva någon form av försäljning skall detta överenskommas med Hyresvärden innan avtalsskrivning.
 • Eventuell arrangörsreklam får användas förutsatt att den inte skymmer annan reklam, ingen åverkan görs, inte utgör en risk för publik, funktionärer eller tävlande samt att den nedmonteras efter arrangemanget.

 • Vid vissa boningar, framförallt längre fram i tiden kan en deposition tas ut.
 • Hyran skall vara betalda senast 30 dagar före respektive bokad tid.
 • Vid kortare tid mellan bokning och den bokade tiden än 30 dagar till hyra gäller förfallodagen på fakturan.
 • Bokning sker via vår bokningskalender.
 • När bokning är gjord kommer vi att färdigställa det kompletta avtalet och returnera det till dig tillsammans med fakturan för godkännande.
 • För udda bokningar, specialarrangemang, publikevent, hyra utanför säsong etc., kontakta oss för offert på info@mittsverigebanan.nu