Online-godkännande hyresavtal

Godkännande av hyresavtal och e-bilagor

För att slutföra bokningen läser ni igenom och godkänner e-bilagorna samt skannar/fotar Hyresavtal 191 och laddar upp det nedan. Om Bilaga 1 till hyresavtalet är en separat fil/foto laddar ni upp avtal och bilaga separat under "Ladda upp avtal" respektive "Ladda upp Bilaga 1". Om ingen information finns ifylld i Bilaga 1 behöver den inte laddas upp.

e-bilagorna som skall godkännas är följande (klicka på respektive för att läsa i separat fönster);

Avtalet är inte giltigt förrän ni fyllt i uppgifterna nedan, laddat upp hyresavtalet samt godkänt e-bilagorna vilket skall ske inom 10 dagar från att ni fått avtalet om inte annat är överenskommet. Om bokningen är görs med mindre än 10 dagar till hyresperioden skall detta ske omgående. 

Skulle du glömt någon information, angett fel information, laddat upp fel fil eller liknande så uppdaterar du sidan, fyller i den rätta informationen och/eller laddar upp rätta filen och godkänn igen.


Godkänn bokningen, hyresavtal och e-bilagor