Banan
Svergies nordligaste och roligaste bana tillgänglig för alla

The Destination for Speed

Den närmaste framtiden

Vi har byggt nya posteringar, byggt om chikanen, monterat säkerhetsnät på depåmuren och mycket annat, allt för att uppfylla gällande krav. Detta är ett arbete som har tagit tid och kostat pengar men vi har sett det som absolut nödvändigt för att ha en möjlighet att få tillbaka "banan på banan". Inför säsongen 2019 kommer detta att stå klart.

Under 2019 asfalteras också maskindepå och infart, elanslutningar monteras i maskindepå, ett nytt speakertorn byggs och inte minst läktarplatser för över 400 personer. 

Sveriges nordligaste motorbana

Mittsverigebanan är en omväxlande och underhållande bana och den enda riktiga norr om Karlskoga. 

Banan invigdes 1997 och är 1980 meter lång och med en nivåskillnad på hela 27 meter! Med 150 meter från E4:an, 10 km från Härnösand, 25 km från Midlanda flygplats och 40 km från Sundsvall så är det en bana med fantastisk tillgänglighet - även för att ligga i Norrland...

Tillstånden ger oss dessutom möjlighet att köra mellan 8:00-22:00, 365 dagar om året vilket bara det i sig är helt unikt!

.

Åk med några varv

Ett varv på Mittsverigebanan på strax under 1,10 i en Porsche 911 GT3, några till med Björn Widéns på en Honda CBR100RR och slutligen ett par med Mattias Gidmark med en DD2:a på kartingslingan