Supportermedlem

Supportermedlemsskap

 • Bandekal
 • 1 fri klubbdagar/år på MSB (när styrs av tillgänglighet)
 • Vårparty på banan med mat, uppträdande, "kändis" (kostnadsfritt)
 • Fritt inträde till alla MSK event på banan

Medlemmars och föreningens åtagande

 • Både fysiska och juridiska personer kan bli medlemmar
 • Föreningen hyr Mittsverigebanan samt faciliteter och service (mat, underhållning etc.) under 4 heldagar (inkl. vår-partyt) per år. Därefter minst 1 extra heldag per 30 medlemmar när antalet aktiva/familj/företagsmedlemmar är över 60 st.
 • Mittsverigebanan kan vid behov subventionera banhyran för de fyra första arrangemangen om medlemsantalet är under 35 stycken för att finansiera de första arrangemangen under 2019.
 • Administrativa tjänster utförs av MSB eller av MSB utsedd leverantör
 • MSB skall ha en ständig plats i styrelsen
 • Samtliga medlemmar skall vara tillgänglig för ideellt arbete 2 dagar per år
 • Ett s.k. arbetslån om 200 kronor per år betalas av medlemmarna och detta lån återbetalas till medlemmen efter 2 dagars arbetsinsats för föreningen, arbete på MSB eller annan tredje person i föreningens regi. Arbetet måste utföras under det året medlemslånet avser.
 • Medlemmarna skall i möjligaste mån kompenseras för arbetsinsatser utförda i klubbens regi mot tredje part
700,00 kr