Företagsmedlemskap

Företagsmedlemskap

 • Bandekal
 • Fritt inträde till alla MSK event på banan
 • Frukost och enklare lunch vid klubbdagarna (självkostnad)
 • Minst ett arrangemang per år på annan bana eller annat motorsports-event (fritt/självkostnad)
 • Rabatter på förarutbildning, licenskurser, informationsträffar etc.
 • Minst 3 fria klubbdagar/år på MSB för två personer och två bilar. Upp till 4 gäster kan bjudas in (självkostnad) vid ett tillfälle/år
 • Vårparty på banan med + 1 inkl. mat, uppträdande, "kändis" (kostnadsfritt) VIP-lounge. Upp till 10 gäster kan bjudas in (självkostnad)
 • Access till VIP-läktare vid vissa arrangemang
 • 10 % rabatt på reklamplatser på MSB
 • 10 % rabatt på hyra av bana och/eller andra faciliteter på MSB
 • 1 frikort till alla publika event på MSB
 • Namn på tavla på speakertornet på MSB

Medlemmars och föreningens åtagande

 • Både fysiska och juridiska personer kan bli medlemmar
 • Föreningen hyr Mittsverigebanan samt faciliteter och service (mat, underhållning etc.) under 4 heldagar (inkl. vår-partyt) per år. Därefter minst 1 extra heldag per 30 medlemmar när antalet aktiva/familj/företagsmedlemmar är över 60 st.
 • Mittsverigebanan kan vid behov subventionera banhyran för de fyra första arrangemangen om medlemsantalet är under 35 stycken för att finansiera de första arrangemangen under 2019.
 • Administrativa tjänster utförs av MSB eller av MSB utsedd leverantör
 • MSB skall ha en ständig plats i styrelsen
 • Samtliga medlemmar skall vara tillgänglig för ideellt arbete 2 dagar per år
 • Ett s.k. arbetslån om 200 kronor per år betalas av medlemmarna och detta lån återbetalas till medlemmen efter 2 dagars arbetsinsats för föreningen, arbete på MSB eller annan tredje person i föreningens regi. Arbetet måste utföras under det året medlemslånet avser.
 • Medlemmarna skall i möjligaste mån kompenseras för arbetsinsatser utförda i klubbens regi mot tredje part
5 500,00 kr